Cambridge Engels (CEFR) Examen Training - BBLC English Courses
1541
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1541,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Cambridge Engels Certificaten

Twintig jaar geleden werd een diploma Engels nodig geacht om buiten Nederland te studeren of te werken. Tegenwoordig gebruiken veel bedrijven in Nederland Engels als lingua franca en bieden de meeste universiteiten bachelor- of masteropleidingen (gedeeltelijk) in het Engels aan.

 

Om jongeren voor te bereiden op studie of werk, in Nederland of elders, bieden veel middelbare scholen nu TTO (TweeTalig Onderwijs) aan of bieden ze hun studenten op zijn minst de mogelijkheid om Cambridge English examencursussen te volgen. Leraren die hun vak in het Engels willen geven op een TTO-school, moeten minimaal een C1-niveau Engels hebben. Veel van deze docenten doen het Cambridge Advanced (C1) of Proficiency (C2) examen.

Erkenning

Cambridge English-kwalificaties worden erkend door meer dan 25.000 scholen, universiteiten en werkgevers over de hele wereld. Een Cambridge English-certificaat is het bewijs van het CEFR-niveau dat je hebt behaald in lezen, Engels gebruiken, schrijven, luisteren en spreken.

 

Op veel plaatsen in het land kun je de Cambridge examens afleggen.

 

Cambridge English-certificaten (KET, PET, FCE, CAE & CPE) zijn levenslang geldig!

CEFR verklaard

Het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen, algemeen bekend als het ERK, is een richtlijn die is opgesteld door de Raad van Europa om de prestaties van gebruikers van vreemde talen te beschrijven. Het ERK maakt het voor onderwijsinstellingen en werkgevers gemakkelijker om taalkwalificaties van potentiële studenten of werknemers te evalueren. Het is bedoeld om een ​​methode van leren, onderwijzen en beoordelen te bieden die van toepassing is op alle Europese talen. De zes referentieniveaus (A1, A2, B1, B2, C1, C2) worden algemeen aanvaard als de Europese norm voor iemands vaardigheid in een bepaalde taal.

Cambridge Engels - CEFR
Cambridge Engels Framework / hover met de muis om in te zoomen
PROFICIENT USER C2 Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in more complex situations.
C1 Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.
INDEPENDENT USER B2 Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.
B1 Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken.  Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
BASIC USER A2 Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.  Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.
A1 Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.
source: Raad van Europa

Fantastische freelance docente die weet hoe ze studenten moet betrekken en onderwijzen! Wat een professionaliteit en geweldige ideeën.

Lucy Faulkner - Cambridge coördinator Middelbare school Rotterdam

Helena is zowel een uitstekende docent als een ervaren Cambridge-examinator die al vele jaren bij ons werkt. Ik raad haar ten zeerste aan.

Anne Niemeijer - Cambridge exams manager, Horizon College, Alkmaar